Tagarchief: Van Norel Bouwgroep

Nieuw sportcomplex vraagt slimme fasering

Lees het gehele artikel

In Zeewolde was er behoefte aan nieuwe, of toch vernieuwde, sportinfrastructuur. Het bestaande sportcomplex voldeed niet langer aan de huidige wensen en normen en vroeg, op dezelfde locatie, om een herziening. Van Norel Bouwgroep besloot om samen met architectenbureau Slangen + Koenis Architecten de lijnen volledig te hertekenen. Ze ontworpen een duurzaam en uitnodigend gebouw, dat technisch, logistiek en qua planning evenwel enkele bijzondere uitdagingen kende. Al herkent projectleider Corné Vreugdenhil op diezelfde domeinen ook de nodige kansen.

Afbouwwerken aan de nieuwe sporthal.

In functie van duurzaamheid

Het team rond Van Norel Bouwgroep en Slangen + Koenis Architecten nam bij de aanbieding voor Sportcomplex Het Baken een enigszins gewaagde positie in, geeft Vreugdenhil meteen toe. “In de vraagspecificatie stond namelijk de uitdrukkelijke wens om de bestaande sporthal te behouden en renoveren. Dat zou gezien de staat van die zaal echter aanzienlijke en complexe ingrepen gevraagd hebben, waaronder een grondige aanpassing van de staalconstructie. Om een gebouw te realiseren dat duurzaam en toekomstgericht zou zijn, stelden wij als alternatief daarom toch een volledige nieuwbouw voor.” Het resultaat, waarmee Van Norel Bouwgroep de UAV-GC uitvraag uiteindelijk naar zich toe wist te trekken, is een uitnodigend sportcomplex op een transparante plint, met een ruim entreeplein, een nieuwe sporthal en twee binnenzwembaden. Zowel het wedstrijdbad van 25 meter als het doelgroepenbad zijn voorzien van een beweegbare bodem. De energiebehoefte van het gebouw wordt ingevuld door een ruime pv-installatie op het dak en dankzij de keuze voor duurzame materialen, slimme installatieconcepten en een hoge isolatiewaarde kan het rekenen op een EPC-waarde van 0,0 en een hoge score op circulariteit.

Naast een nieuwe sporthal bevat het complex twee zwembaden: een wedstrijdbad en een doelgroepenbad. (Beeld: Slangen + Koenis Architecten & DMOO)

Slimme verschuiving

Ook de garantie dat de bestaande sporthal tijdens de bouw van de nieuwe hal in gebruik kon blijven, droeg bij aan het succes van het voorstel. “De nieuwe hal staat in wezen net achter de oorspronkelijke sporthal”, legt Vreugdenhil uit. “Om met de bouwwerken van start te gaan moesten we weliswaar eerst het bestaande zwembad en de ondersteunende functies slopen, maar de sporthal zelf kon gedurende het grootste deel van de werkzaamheden blijven staan. Zo werd eerst de volledige nieuwe structuur en de schil van de nieuwe sporthal gerealiseerd. Enkel de westelijke gevel van de nieuwe sporthal konden we vanwege de afstand van amper 6 centimeter tussen oude gevel en nieuwe draagstructuur pas afwerken wanneer de oorspronkelijke hal gesloopt was.” De bestaande sporthal werd gesloten op 26 april 2021, aan het einde van het sportseizoen. Exact vier maand later werd de nieuwe sporthal al in gebruik genomen. “Op het moment van de sloop was de afbouw van de nieuw sporthal al in volle gang. Wanneer de bestaande hal afgebroken werd, kwam de westgevel van de nieuwe hal echter helemaal open te liggen. Hierdoor werden we in één klap weer blootgesteld aan alle weersinvloeden. Om vochtproblemen aan de reeds in gang gezette afbouw te voorkomen, mocht dat natuurlijk niet te lang duren.” “Daarnaast fungeert de nieuwe wand aan de westgevel in de ruwbouwfase als buitenwand, maar wordt ze na realisatie van de nieuwe barruimte op de plek van de oude sporthal een binnenwand. Ze werd daarom uitgevoerd met hoogwaardigere materialen zoals corrosiewerende MS-profielen en gipsvezelplaten. Nadat alle gevels gesloten waren, kon onze volle aandacht dan uitgaan naar het drogen van de cementdekvloer, zodat de sportvloer kon worden aangebracht.”

Terwijl de gebouwschil van het zwemgedeelte gerealiseerd wordt, is de nieuwe sporthal (rechts) al in gebruik.

Strategische fasering

“Het betonwerk voor de zwembaden, waaronder ook het storten van twee bouwkundige filters, werd gelijktijdig met de ingebruikname van de sporthal afgerond. Nadien begon de opbouw van het casco en de gebouwschil, waarbij veel aandacht uitging naar het lucht- en dampdicht maken van het zwembaddeel. Dit is namelijk hét kritieke moment bij elk zwembadproject en vraagt aanzienlijk wat aandacht op detailniveau, zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering. “Het voordeel van de bijzondere fasering in dit project, door de reeds in gebruik genomen sporthal, is dat we hiervoor ook alle tijd en focus hadden. Dat komt het eindresultaat uiteraard alleen maar ten goede. Meer zelfs, inmiddels pakken we ook andere projecten op deze manier aan, zoals de realisatie van Sportcomplex De Wiltsangh in Nunspeet.” In Zeewolde is de oplevering van Sportcomplex Het Baken voorzien voor begin juni 2022, al verwacht Vreugdenhil dat de bouwkundige werkzaamheden al twee maand eerder afgerond zullen zijn. “Zo heeft onze nevenaannemer Hellebrekers alle tijd om de technische installaties te testen en in te regelen. Ondertussen kunnen wij de puntjes op de i zetten, zodat we op het einde van de rit een optimaal en goed functionerend gebouw aan de gebruiker kunnen overdragen.”

Het betonwerk voor de zwembaden werd gelijktijdig met de ingebruikname van de sporthal afgerond.

‘Niets aan dit gebouw is recht’

IMG_9035 kopiëren
Lees het gehele artikel

Samen met aannemer Van Norel Bouwgroep heeft installatiebedrijf Hellebrekers in krap een jaar in Abcoude een volledig nieuw Sporthuis neergezet. Het complex bestaat uit een zwembad met daarbovenop een sporthal. Hellebrekers verzorgde alle technische installaties, van de waterzuivering, de werktuigbouwkundige installaties tot de elektra. 

Twee whirlpools in het nieuwe zwembad.

Het in januari van dit jaar geopende Sporthuis Abcoude bestaat uit een 6-baans 25-meter zwembad, twee whirlpools, twee gymzalen en een kantine/ontmoetingsruimte. Niet alleen het opvallende ontwerp van architectenbureau Alberts & Van Huut maakt het gebouw bijzonder, maar ook het feit dat het ‘all electric’ is en dat bovenop het zwembadgedeelte een sporthal is gebouwd. Dat maakte het werk behoorlijk uitdagend. 

“Niets aan het gebouw is recht, zoals je kunt zien”, zegt projectleider Johnny Jonkers van Hellebrekers. “Zowel aan de buitenkant als binnen. Rechttoe rechtaan werkt makkelijker. Hier hadden we constant te maken met hoekjes, randjes en bochtjes. Dat vraagt veel van het ontwerpteam.”

Daarna wordt het water onderworpen aan UV-desinfectie.

Ook de hoogte van het plafond maakte het aanleggen van de installaties soms moeilijk. Jonkers: “Veel installatiewerk maak je boven een systeemplafond. Omdat de ruimte in Abcoude beperkt was, is de sporthal op het zwembad gebouwd. Dat maakte dat we ook tegen de maximale hoogte aan zaten. En omdat de minimale plafondhoogte 2,60 meter moet zijn, hadden we niet veel ruimte voor al het kabel- en leidingwerk. In de engineering-fase moesten we dus heel slim omgaan met de ruimte. Gelukkig werken we volledig in 3D en kun je van tevoren al heel goed bepalen wat wel en niet kan.”

De installatieruimte die Hellebrekers aanlegde.

Warmtewisselaars

Omdat het binnenklimaat in een zwembad volstrekt anders is dan in een sporthal, heeft Hellebrekers veel aandacht besteed aan het ontwerp van de klimaatinstallatie en een goede,

waterdichte, klimaatschil tussen het natte en het droge gedeelte. Jonkers: “Het temperatuurverschil tussen deze twee gebouwfuncties bedraagt meer dan tien graden. De hele klimaatinstallatie is hierbij energiezuinig uitgevoerd, met HR warmteterugwinning tussen de toe- en afvoerlucht. De verwarming van het Sporthuis gebeurt met warmtepompen die de benodigde energie uit de omgevingslucht gebruiken. En met warmtewisselaars gebruiken we de warmte van het zwembad om de rest van het pand te verwarmen.” Ook het warme douchewater wordt door een warmtewisselaar gevoerd, waarna de warmte wordt hergebruikt.

Met warmtewisselaars wordt de warmte van het zwembad gebruikt om de rest van het pand te verwarmen.

De elektriciteit voor het Sporthuis wordt voor een groot gedeelte zelf opgewekt, met PV-panelen op het dak. Het ontbrekende vermogen wordt vervolgens ‘groen’ vanuit het net geleverd. Het gebouw is  daarmee niet volledig energieneutraal, maar gebruikt geen gas meer.

Waterbehandeling

Naast de E- en W-installaties was Hellebrekers ook verantwoordelijk voor de geavanceerde waterbehandelingstechnieken, die behalve milieuvriendelijk ook onderhoudsvriendelijk zijn op de lange termijn.

“De zuivering van het zwemwater in Het Sporthuis begint bij de filtering: zwemwater wordt door zandfilters gespoeld om vuil te verwijderen”, legt Jonkers uit. “Daarna wordt het water onderworpen aan UV-desinfectie, waarbij de straling uit UV-licht wordt ingezet om bacteriën, virussen en uitgewerkt chloor af te breken. Vervolgens wordt het zwemwater gedesinfecteerd door middel van zoutelektrolyse. Omdat het desinfectiemiddel op locatie wordt geproduceerd, zijn risicovol chloortransport en -opslag niet meer nodig. Een geavanceerd regelsysteem zorgt ervoor dat het zwemwater op de juiste condities wordt gehouden en zoveel mogelijk kan worden hergebruikt.”