Tagarchief: Technics & Applications

Automatische rolafdekking ook in renovatie essentieel

PSG_5364-website
Lees het gehele artikel

Zwembaden hebben het imago water- en energievretende luxeproducten te zijn, maar met de nieuwe Europese norm EN17645 hoopt de sector daarmee komaf te maken. “Vergelijk het met de EPB-regelgeving of de classificaties op elektrische producten”, zegt Joeri Dils van Technics & Applications. “Vanaf heden krijgt ook elk zwembad zo’n label, of meer bepaald drie, om de energie-efficiëntie van het geheel te duiden. De zwembadafdekking is een van de bepalende factoren.” 

Wanneer we hem spreken, is Joeri Dils net terug uit Lyon. “Piscine Global Europe 2022 was een groot succes”, vertelt hij. “De beurs zag 20 à 30% meer professionele bezoekers dan ooit tevoren, en ook op onze standen – eentje voor de producten van T&A en Aquacover, een tweede voor die van Covrex en Walter Piscine -– was het erg druk. Onder meer onze AquaFloor beweegbare bodem trok veel aandacht, mede omdat we niet alleen het product zelf, maar ook een volledige technische doorsnede ervan toonden. Al ging de meeste interesse wel uit naar het opbouwgamma in onze automatische rolafdekkingen.”

Bij het nieuwe opbouwgamma van T&A werd veel aandacht besteed aan esthetiek.

Groeiend belang

In het verleden richtte T&A zich nochtans vooral op inbouwmodellen. “In nieuwbouw blijft dat ook de belangrijkste productgroep. Er zijn echter voldoende situaties waarin inbouw niet mogelijk is. Denk aan zwembadrenovaties, maar bijvoorbeeld ook kleine zwembaden of projecten met een beperkt budget. Voorheen werd een automatische rolafdekking daar misschien achterwege gelaten, maar onder invloed van de energiecrisis enerzijds en de introductie van de Europese norm EN17645 anderzijds zal er ook in die situaties steeds meer naar dergelijke oplossingen gegrepen worden. Wanneer we spreken over het beperken van warmteverliezen en zelfs het bijdragen aan de verwarming van het water, is een automatische rolafdekking nu eenmaal de meest performante oplossing.”

De Europese norm EN17645 kent aan elk zwembad drie labels toe, waaronder één voor de afdekking.

Europese norm

De Europese norm EN17645 werd afgelopen zomer gepubliceerd en handelt over de ‘environmental performance efficiency’ of milieuprestatie efficiëntie van particuliere buitenzwembaden. “Een zwembad is een technisch en veelzijdig product”, licht Dils toe. “In plaats van elk zwembad één globaal cijfer te geven, werd er daarom voor gekozen om drie labels toe te kennen: één voor de afdekking, een tweede voor het verwarmingsconcept, en een derde voor de hydraulische uitvoering. Enkel door een automatische rolafdekking met solarlamellen te plaatsen, kan je in die eerste categorie een A-label behalen.”

Op heden hangt er aan de norm, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de EPB-regelgeving, nog geen wettelijke verplichting vast, maar Dils verwacht dat die er in de toekomst wel zal komen. “In Duitsland gelden er dit seizoen al beperkingen voor wie zijn zwembad wel of niet mag verwarmen; in Zwitserland kan het enkel nog wanneer er zowel een warmtepomp als een afdekking gebruikt wordt. Dat soort zaken zal steeds vaker voorkomen, en uiteindelijk zullen er op basis van EN17645 wel Europese standaarden vastgelegd worden. Bovendien zullen ook de bouwheren zelf er meer aandacht aan besteden, want uiteindelijk zijn zij het die met de energiefactuur geconfronteerd worden. Zwembadbouwers doen er dus goed aan om de norm vandaag al als leidraad te gebruiken, in nieuwbouw én in renovatie.”

Onder andere via de Dealer Days onderhoudt T&A een intensief klantencontact.

Met oog voor bouwheer én installateur

Toch is het niet alleen het groeiend belang van automatische zwembadafdekking in zowel nieuwbouw als renovatie dat de interesse in het opbouwgamma van T&A verklaart; het gaat volgens Dils ook om de producten zelf. “Opbouwmodellen zijn vaak heel erg basic, terwijl wij net veel aandacht besteed hebben aan design en esthetiek. Zij het uiteraard niet ten koste van de techniek. Net als bij onze inbouwmodellen gaat het om performante afdekkingen die eenvoudig door de zwembadbouwer geïnstalleerd kunnen worden.”

Om een optimale installatie te garanderen, biedt T&A zijn dealers daarenboven de nodige, gratis opleidingen aan, bijvoorbeeld tijdens de Dealer Days eind november. “Maar net zo goed gaan wij bij de zwembadbouwer ter plaatse en organiseren we kleinschaligere contactdagen. Om het simpel te stellen: wij houden van een intensief klantencontact.” 

Alle expertise rond afdekkingen verzameld

PSG_5764
Lees het gehele artikel

Lamellen, winterafdekkingen, veiligheidssystemen, beweegbare bodems en verrijdbare terrassen…: er is niet zomaar één manier om een zwembad af te dekken. Waar en wanneer je precies voor welke oplossing kiest, is vooral een kwestie van gebruik, omstandigheden en budget, maar één ding staat in ieder geval vast: voor het volledige aanbod hoef je niet langer bij verschillende partners aan te kloppen. Dankzij enkele recente acquisities kan Technics & Applications, of beter de T&A Group, vandaag alle technische oplossingen, inclusief service en expertise, aanbieden.

Met bijna dertig jaar ervaring in de fabricage van automatische zwembadafdekkingen, is T&A allerminst een onbekende in de sector. De groei die het bedrijf de voorbije jaren kende is bovendien zonder verpinken opmerkelijk te noemen. De productiefa­ciliteit in Geel werd sinds 2007 al drie keer uitgebreid, meest recent nog in 2021, nieuwe productielijnen werden in dienst genomen, en de capaciteit ging gestaag de hoogte in. Dit voorjaar kwam vervolgens het nieuws van de acquisitie van Morgana Floor uit Vorselaar en tijdens de zomer werden daar stapsgewijs ook Aquacover, Walter Piscine en Covrex aan toegevoegd. 

“We zijn en blijven een technisch-commerciële partner”,

Compleet en geoptimaliseerd gamma

Dankzij de recente overnames ontpopt T&A zich van louter producent van lamellenafdekkingen tot totaalpartner voor een compleet gamma aan afdekkingsoplossingen. Zo behoren ook beweegbare bodems (AquaFloor), verrijdbare terrassen en allerhande flexibele oplossingen zoals winterafdekkingen en veiligheidsafdekkingen met staven (Walter Piscine) vandaag tot de mogelijkheden. In het gamma automatische zwembadafdekkingen worden de opties dan weer uitgebreid met onder meer de gepatenteerde, isolerende volle lamel van Covrex en de bronzen polycarbonaatlamel van Aquacover. Daarnaast zal de Aquacover Coverlock de T&A Toplock vervangen. 

“We streven naar the best of all things”, zegt managing director Joeri Dils. “We willen met andere woorden een zo compleet, maar bovenal ook zo kwalitatief mogelijk gamma aanbieden. Dat betekent dat we de juiste producten samenbrengen en bouwen op elkaars sterktes.”

Technische expertise

Dat de zwembadbouwer vanaf heden voor elk type afdekking bij T&A terechtkan, betekent evenwel niet dat het bedrijf tot distributeur verworden is. “Zonder een gedeelde focus op kwaliteit, maatwerk en nazorg zouden deze overnames nooit tot stand gekomen zijn”, benadrukt Dils. “We zijn en blijven een technisch-commerciële partner voor onze klanten en bieden dus zowel voor als na aankoop en installatie het nodige advies en begeleiding.”

Om medewerkers zo snel mogelijk met alle technische aspecten van het uitgebreide productgamma te laten kennismaken organiseert T&A vandaag diverse interne opleidingen. “Eind november organiseren we daarnaast nog de Dealer Days, waarop we de nieuwe producten tijdens workshops aan onze klanten voorstellen. Vanaf januari volgen dan de meer gerichte technische opleidingen. Daaraan kan het technisch personeel van onze klanten volledig gratis deelnemen.”

Centrale productie, lokale service

Met de overnames breidt T&A echter niet alleen het gamma uit; ook op geografisch vlak is er een strategische spreiding. “Met T&A opereerden we vanuit het hoofdkantoor in Geel enerzijds en vanuit Loriol-du-Comtat in Zuid-Frankrijk anderzijds. Vandaag kunnen we daar locaties in Aarschot, Andenne en Brumath (FR) aan toevoegen. Om overal een lokale aanwezigheid te waarborgen en onze begeleiding en nazorg zo efficiënt mogelijk te organiseren, blijven de oorspronkelijke verkoopkantoren van Covrex, Aquacover en Walter Piscine immers bestaan.”

De productie wordt dan weer in drie afzonderlijke entiteiten gecentraliseerd. “Alle flexibele oplossingen zullen op de productiesite van Walter Piscine in Brumath geproduceerd worden. Geel wordt het spilpunt van de automatische zwembadafdekkingen, waar op termijn dus ook de productie van Aquacover en Covrex ondergebracht zal worden. Tenminste, een deel van de productie van Covrex, want de productiefaciliteiten voor inox componenten in Aarschot blijft wel behouden. Daarmee krijgen we ook de productie van assen, flenzen en andere onderdelen in eigen beheer, en kunnen we met andere woorden nog sneller en flexibeler aan de vragen van onze klanten voldoen.” 

Solarlamellen blijven evolueren

dji_0718
Lees het gehele artikel

De ontwikkeling van de solarlamel betekende jaren geleden een ware revolutie in de wereld van zwembadafdekkingen. Dankzij de solartechnologie werden namelijk niet alleen warmteverliezen ten gevolge van verdamping tegengegaan, maar kon het water ook actief met beschikbare zonne-energie verwarmd worden. Geen wonder dat afdekkingen met solarlamellen vandaag zo ongeveer de norm zijn geworden. Al blijven fabrikanten nog steeds de bakens verzetten.

Joeri Dils van fabrikant Technics & Applications, kortweg T&A, zag in ieder geval nog enkele potentiële verbeterpunten. “De voordelen van solarlamellen zijn onmiskenbaar, maar op sommige vlakken ben je op vandaag nog genoodzaakt om compromissen te stellen. Zo zijn niet alle solarafdekkingen op de markt voorzien van anti-algenprofielen, hebben diegene met anti-algenprofiel doorgaans een andere maatvoering en bijgevolg andere behoeften qua motor en nis, en blijft de onvermijdelijke condensvorming in het profiel doorheen de doorzichtige lamellen zichtbaar. Veeleisende klanten zijn daar niet altijd mee gediend.”

Strakke en stijlvolle zwembadafdekking met de Black Edition.

Black Edition

Met een nieuw en exclusief Quadro-profiel uit polycarbonaat lanceert T&A dit jaar een antwoord op bovenstaande. De nieuwigheid combineert een solar- met een anti-algenwerking en een opaak uiterlijk in de designkleuren zwart of titanium. Joeri Dils legt uit hoe dat mogelijk is: “Klassiek worden bij het extrusieproces voor (solar)lamellen drie grondstoffen in de matrijs gebracht. In dit geval hebben we daar een extra grondstof aan toegevoegd, zodat we naast de solarlaag, anti-algenlaag en uv-bestendige caplayer ook een IR-filter hebben. Die opake laag in zwart of titanium blokkeert weliswaar alle licht in het zichtbare gebied, maar laat alles dat zich daarbuiten bevindt, inclusief de bijbehorende warmte, wel door. Zo blijft de solarwerking van het profiel in grote mate behouden, maar zal bijvoorbeeld de condensvorming binnenin niet zichtbaar zijn. De klant profiteert met andere woorden niet alleen van een afdekking in designkleuren, maar zal ook op lange termijn, en zonder overmatig onderhoud, van dat strakke en stijlvolle karakter kunnen blijven genieten.”

Dankzij de speciale IR-laag combineert de afdekking een opaak uiterlijk met de nodige solareigenschappen.

Eenvoud in renovatie

Een belangrijk voordeel voor zwembadbouwer en installateur is dan weer dat de nieuwe lamel al haar solar-, anti-algen- en anti-condenseigenschappen in het basisformaat van 60 op 14 millimeter combineert. “In principe bestaat er tussen solar- en anti-algeneigenschappen een tegenstrijdigheid. Voor het eerste heb je zonlicht nodig, voor het tweede moet je het net zo veel mogelijk weren. Om beide te combineren ontwikkelden we eerder daarom ons premiumprofiel met vier in plaats van drie afgesloten luchtkamers. Die lamel is met haar 67,5 op 16,5 millimeter evenwel iets groter in formaat en vergt bijgevolg een grotere rol en zwaardere motor. Op zich geen probleem in nieuwbouw, maar niet altijd evident in renovatieprojecten waarbij de klant een upgrade van het roldek beoogt.”

Met de nieuwe Quadro-lamel worden dergelijke projecten volgens Joeri Dils eenvoudiger en betaalbaarder. “Bestaande afdekkingen kunnen altijd één-op-één door een Quadro roldek vervangen worden. Indien gewenst kunnen zelfs enkel geselecteerde lamellen vervangen worden, want ook het haak-systeem is perfect compatibel. De zwembadbouwer hoeft zich dus niet langer af te vragen of de nieuwe rol wel in de bestaande nis zal passen en of de motor al dan niet vervangen moet worden, en bijgevolg zal ook de klant geen rekening moeten houden met extra werken en meerkosten.”

Voorraadzekerheid

Hoewel het proces van quadro-extrusie in de automobielsector al langer toegepast wordt, is het voor de zwembadwereld een primeur. Voor de productie van de nieuwe lamellen investeerde T&A het voorbije jaar dan ook in drie gloednieuwe matrijzen. “Eentje daarvan is al sinds begin dit jaar in gebruik en stond in voor de productie van onder meer de prototypes en de eerste commerciële realisaties. De overige twee zijn in volle opstart en zullen ons vanaf begin 2022 een productie van enkele duizenden
Quadro-afdekkingen per jaar verzekeren.”

Met de investering zet T&A de continue uitbreiding van zijn capaciteit – eerder dit jaar al betoond met de toevoeging van 5.000 vierkante meter extra werk- en opslagruimte alsook een nieuwe productielijn – op een hoog tempo verder. In de komende maanden staan daarenboven nog enkele bijkomende extrustielijnen en een nieuwe machine voor het op maat verzagen en automatisch ultrasoon lassen van de einddoppen op de planning. “Zo willen we onze productiecapaciteit de komende jaren blijven opschalen, zodat ook onze klanten-zwembadbouwers aan de steeds toenemende vraag kunnen blijven voldoen.”  

Uitdagende rolafdekking in parallellogramvorm

FRPIC_20180921_Desina_0042_edit kopiëren
Lees het gehele artikel

Hoe hoger het segment, hoe buitensporiger de wensen soms zijn. Een luxewoning in het centrum van Wenen kreeg zo bijvoorbeeld, in de plaats van een klassiek rechthoekig zwembad, een parallellogramvormig exemplaar in inox mee. Een afwijkende vorm die vooral voor de zwembadafdekking grote implicaties had.

De centrale rolluiknis bevindt zich op een diepte van 2 meter.

“Oorspronkelijk was het zwembad nochtans als een traditionele rechthoek ontworpen”, steekt Luc Franssens van Technics & Applications van wal. De Belgische fabrikant stond in voor de productie en aanlevering van de pvc lamellenafdekking. Lokale zwembadbouwer Desina, een trouwe partner van T&A en vooral actief in het hoger segment, verzorgde de installatie. “Op een bepaald moment besloot de architect echter om wat zaken te wijzigen en kreeg het zwembad een eerder atypische parallellogramvorm. Die beslissing gebeurde in eerste instantie buiten ons weten om, maar had uiteraard wel belangrijke gevolgen voor zowel het ontwerp als de productie en de installatie van het rolluik.”

Het zwembad kreeg een bijzondere vorm mee, met name een parallellogram.

Centrale rolluiknis

In plaats van een klassieke inbouwoplossing aan de ene zijde van het bad, wijzigde het concept van de rolafdekking noodgedwongen naar een centrale toevoer. “Gezien de vorm van het zwembad konden we niet anders dan werken met twee rollen, elk met een schuine zijde, die vanuit een centrale nis onderin het bad afgerold worden. Of, om precies te zijn, een nis net naast het centrum. Omdat beide delen van de afdekking samen opgerold zijn, is er namelijk een klein verschil in lengte tussen beide.”

Deze luxewoning in Wenen kreeg een al even luxueus zwembad in inox.

Drijfkrachten controleren

De constructie van de centrale nis bleek al snel een van de grootste uitdagingen van het project. “Voor een goede werking van het systeem moet zo’n nis aan heel specifieke eisen voldoen. Dat was nog doorslaggevender in dit project, omdat de vormgeving van de rollen extra uitdagingen stelde. De dimensionering van de nis en de positionering van het rolluik waren in dat opzicht bijvoorbeeld cruciaal. Ook de verschillen in drijfvermogen tussen de kleine(re) en grote(re) lamellen moesten hierbij bekeken en in rekening gebracht worden.”

Opdat beide rollen telkens correct in twee richtingen zouden openen, zorgde T&A in de uiterste lamellen nog voor een kleine verzwaring. “Daardoor is er geen risico dat de lamellen aan elkaar zouden blijven kleven en klapt de afdekking dus mooi als een vlinder open.”

Het Belgische T&A leverde de pvc lamellenafdekking.

Hydraulische motoren

Omwille van de afmetingen en de inbouwdiepte van het rolluik bleek ook de aandrijving in dit project een serieuze uitdaging. “Het gaat hier om een relatief groot en diep zwembad. De lengte bedraagt maar liefst 15 meter, de bodem bevindt zich 2 meter diep. Dat betekent dat we te maken hebben met aardig wat lamellen, die allemaal met lucht gevuld zijn. Wil je die naar de bodem van het zwembad trekken, dan vergt dat een aanzienlijke kracht. In dit project hebben we daarom gebruikgemaakt van geïntegreerde hydraulische motoren. Zij zijn sterk genoeg om al die lucht naar beneden te trekken en ze daar te houden.”

Een raam biedt doorzicht van de garage naar het zwembad en vice versa.

Master-slave

De automatische klep voor het afsluiten van de nis, daarentegen, wordt aangestuurd met een externe elektrische motor. “Hier is vooral de fijne afstelling van belang. Niet alleen moet de nis in gesloten toestand perfect sluiten, zodat eventuele naden geen risico vormen voor de gebruiker, maar het openen en sluiten moet ook heel gecontroleerd gebeuren. Gaat de klep te ver of te snel open, dan creëert dat namelijk te grote welvingen in het water, die op hun beurt kunnen interfereren met de rol. In het slechtste geval komt de afdekking daardoor niet correct omhoog.” Niet onbelangrijk, tot slot, is de communicatie tussen de sturing van de klep enerzijds en die van de rolafdekking anderzijds. “Het spreekt voor zich dat de klep moet openen alvorens de afdekking afgerold wordt en dat hij pas gesloten kan worden wanneer de lamellen weer mooi in de nis zitten. Beide systemen moeten daarvoor via een master-slave-protocol met elkaar kunnen communiceren. Wij voorzien weliswaar de nodige kabels en voorgeprogrammeerde software, maar uiteindelijk is het aan de zwembadbouwer om de beide stuurkasten correct op elkaar af te stemmen. Dat vergt dus wel enig inzicht in elektronica, al staan we onze partners natuurlijk altijd met raad en daad bij. Ook in het buitenland.” 

Drievoudige uitbreiding verzekert vlotte levering

PSG_3127 kopiëren
Lees het gehele artikel

Prangende vraag voor komend seizoen is dan ook of de voorraden deze explosie wel kunnen volgen. Specialist in zwembadafdekkingen T&A voorzag alvast in extra capaciteit.

Dankzij de stijgende vraag mocht T&A zijn vestiging in Geel al drie keer uitbreiden. (Beeld: Studio PSG)

Technics & Applications, kortweg T&A, is al meer dan 25 jaar actief in de fabricage van automatische zwembadafdekkingen, en zag de markt gestaag groeien. Een situatie zoals vandaag, is volgens managing director Joeri Dils echter ongezien. “Sommige zwembadonderdelen en accessoires zijn nu al uitgeput of worden door de beperkte voorraden tegen woekerprijzen verkocht. En het seizoen moet nog beginnen. Zulke situaties willen wij te allen tijde vermijden. In augustus hebben we onze productie voor 2021 dan ook al opgeschaald en zijn we gestart aan de bouw van een nieuwe hal.” Met de nieuwbouw breidt T&A zijn vestiging in Geel voor de derde keer sinds 2007 uit. De oorspronkelijke oppervlakte van 5.000 m2 is inmiddels uitgegroeid tot een kleine 20.000 m2. “De extra 5.000 m2 die we afgelopen jaar voorzagen omvat onder meer extra opslagruimte, een nieuwe werkplaats en kantoren voor onze afdeling logistiek. Daarnaast werd een extra productielijn toegevoegd. We hebben ons, met andere woorden, op drie vlakken gewapend voor de boost van komend seizoen.”

De nieuwbouw voorziet in 5.000 m2 extra.

20% meer afdekkingen 

De nieuwe werkplaats die in de nieuwe hal werd ingericht is geen klassiek atelier, maar een volledig afgesloten ruimte die in onderdruk geplaatst kan worden. “De ruimte werd speciaal ingericht voor de verwerking van composieten”, geeft Dils mee. “Dat materiaal wordt omwille van zijn absolute corrosiebestendigheid steeds vaker gebruikt voor de productie van oprolbuizen, maar produceert bij de verwerking wel aanzienlijk wat fijn stof. Om onze werknemers te beschermen en de overige productie stofvrij te houden, hebben we hiervoor dus een aparte ruimte met hoogwaardige afzuiging ingericht. Daar wordt vanaf nu ook onze houtverwerking in ondergebracht.” Minstens even belangrijk is dat er door de bouw van de nieuwe hal en reorganisatie van de productie ook ruimte vrijkwam voor een extra productielijn. “In januari hebben we deze derde lijn in gebruik genomen. Daarmee kunnen we onze productie aanzienlijk opschalen. Produceerden we vorig jaar zo’n 6.500 afdekkingen, dan zullen dat er dit jaar minstens 8.000 zijn. Bovendien voorzien we voor volgend jaar nog de plaatsing van een vierde productielijn.”

In de nieuwe werkplaats worden vooral corrosiebestendige oprolbuizen in composiet verwerkt.

Voorraad voor piekmomenten

Extra productiecapaciteit alleen biedt volgens Dils echter geen garantie op een continue levering. “Het extrusieproces is per definitie een traag proces. Zelfs met drie continu draaiende productielijnen is het onmogelijk om tijdens piekmomenten voldoende snel te produceren. Als je over voldoende opslagruimte beschikt, kan je echter wel voorsprong nemen in de winter. Net om die reden is de grootste oppervlakte van onze nieuwe hal, zo’n 3.000 vierkante meter, ingericht als magazijn. Zodoende kunnen we enerzijds voldoende grondstoffen opslaan en anderzijds een grote voorraad aanleggen voor piekmomenten.”

T&A wil een tekort aan automatische zwembadafdekkingen absoluut vermijden. (Beeld: Studio PSG)

Efficiëntere logistiek

Tot slot beoogt T&A met zijn meest recente uitbreiding een duidelijke efficiëntiewinst in de logistiek. “De nieuwbouw voorziet in twee extra laad- en losplaatsen. Dat is een verdubbeling in capaciteit, waardoor de wachttijden voor zowel onze transporteurs als de klanten die een bestelling komen afhalen beperkt worden. Bovendien hoeven zij niet langer via de hoofdingang te passeren, maar kunnen ze nu rechtstreeks bij de logistieke afdeling terecht. Alles zal dus vlotter verlopen.” 

De laatste horde richting succesvolle oplevering

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Plaats een automatische zwembadafdekking en uw klant wint aan energie, onderhoud, veiligheid en gebruiksgemak. Maar weet u ook wat er voor u als installateur te winnen (of verliezen) valt?Na de aanleg van het zwembad en de nodige technische voorzieningen, is de zwembadafdekking veelal de laatste horde die tussen u en de finale oplevering staat.
U hebt er dus alle baat bij die foutloos en gezwind te nemen.

Automatische zwembadafdekkingen, of ze nu uit lamellen of een pvc-zeil bestaan, worden in de regel op maat gemaakt. Een zeker oponthoud in de werken is daardoor onvermijdelijk. In het bijzonder bij bouwkundige zwembaden kan er immers pas na de volledige aanleg van het zwembad tot het opmeten, bestellen en produceren overgegaan worden. Net om die reden, echter, is het van belang om in elke stap van het traject de nodige voorsprong te nemen. Daarbij geeft Technics & Applications, al 25 jaar actief in de fabricage van automatische zwembadafdekkingen, installateurs een duwtje in de rug.

Netwerk erkende installateurs

Ludo Vervoort, zelf zwembadbouwer, richtte Technics & Applications, kortweg T&A, in 1995 op en richtte zich meteen uitdrukkelijk tot de installateur. Tot op de dag van vandaag werkt het bedrijf enkel in rechtstreekse lijn met een netwerk aan erkende installateurs: zwembadbouwers die zich ertoe engageren om de opleidingstrajecten van T&A te volgen en hun klanten een correcte service te bieden, en in ruil gebruik kunnen maken van de hoogkwalitatieve producten en uitgebreide technische ondersteuning van de fabrikant, van offerte tot installatie.

Goede voorbereiding

Het begeleidingstraject van T&A start niet toevallig in de offertefase. Een juiste productkeuze is immers niet alleen afhankelijk van de wensen van de klant, maar ook van de opbouw van het zwembad, de omgeving, enzovoort. Om de gewenste esthetische en functionele integratie van de zwembadafdekking te realiseren, biedt T&A al op basis van de eerste plannen uitgebreid advies. Bovendien laat een juiste en volledige offerte de zwembadbouwer toe om op het terrein meteen de nodige voorbereidingen te treffen, zoals het voorzien van de juiste elektrische kabels en gepaste doorvoeren voor inbouwdelen. Zij zorgen voor een aanzienlijke verkorting van de installatieduur achteraf.

Elke zwembadafdekking wordt volledig op maat gemaakt. Correct meten is daarom van essentieel belang.

Correct opmeten

De meest essentiële handeling in het volledige traject, echter, is het correct opmeten van het gerealiseerde zwembad. De uiteindelijke afmetingen worden vervolgens eenvoudig via een online configurator doorgegeven. Van daaruit gaat het rechtstreeks naar de CNC-gestuurde productie. Dat betekent dat de afdekking gegarandeerd volgens de opgegeven afmetingen geproduceerd wordt én dat er doorheen het jaar een betrouwbare levertermijn van twee tot drie weken gegarandeerd kan worden.

Eenvoud in installatie en sturing

Bij de daadwerkelijke installatie, tot slot, moeten snelheid en nauwkeurigheid vooropstaan. Voor startende installateurs en als ondersteuning bij de meer uitdagende projecten van het bestaande cliënteel biedt T&A daarom de nodige werfassistentie. 
Al wordt de grootste impact toch vooral op productniveau gemaakt. T&A producten worden namelijk niet alleen ontwikkeld om de eindklant een duurzame, kwalitatieve en functionele afdekking te bieden, maar ook om het installatiegemak van de installateur te verhogen. Zo voorziet T&A boormallen voor de plaatsing van onder meer inbouwrolluiken op de bodem, inbouwdelen op maat voor elk type zwembad en accessoires die de installatie en het onderhoud van een afdekking vereenvoudigen. Voor het vaak uitdagendere elektronische luik van de installatie, werkt het bedrijf dan weer met een uiterst gebruiksvriendelijk stuurkast. Ook wie zich (nog) niet vertrouwd voelt met elektronica en programmering, kan de zwembadafdekking hiermee correct programmeren, terwijl gevorderden nog tal van extra functionaliteiten kunnen toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan een verbinding met domotica en bussystemen, of het aansturen van andere toestellen op basis van de positie van het rolluik.