Tagarchief: Confederatie Bouw

Opleidingen tegelzetten en natuursteen

CB_COMPL-BEDRIJVEN_Opleiding-NL_RGB-logo-large
Lees het gehele artikel

De bekleding van zwembaden en natte cellen vergt een goede technische kennis en specifieke vaardigheden van vakmensen die deze werken uitvoeren. Om deze kennis en skills goed te kunnen delen, bundelden de Cluster Complementaire Bedrijven (een onderdeel van de Nationale Confederatie Bouw) en de Belgische Innovatieve Tegelacademie (BITA) recent hun expertise op vlak van opleidingen.

In heel België bieden beide organisaties een vast opleidingsprogramma aan voor zowel kandidaat-tegelzetters als natuursteenbewerkers. Het doel? Van hen ervaren vakmensen maken. Voor dit programma worden docenten ingeschakeld die voeling met de praktijk én oog voor innovatie hebben. Het samengaan van theorie en praktijk levert een krachtige mix op van relevante en actuele vakinformatie. Een mooi voorbeeld hiervan is de opleiding ‘Zwembaden en natte cellen’. 

Vanwege een permanente waterdruk, de impact van chemicaliën en wisselende weersomstandigheden, krijgen zwembaden en natte cellen het hard te verduren. Die veeleisende context zorgt ervoor dat uitvoerders van werken niets aan het toeval mogen overlaten. 

Voor de oplevering van een duurzaam zwembad zijn een goede vakkennis én correcte toepassing van de basisprincipes uiterst belangrijk. Alleen zo kan men problemen tijdens en na de uitvoering van de werken voorkomen, en vermijden dat dure en tijdsintensieve oplossingen ingeschakeld moeten worden.  

Tijdens de opleiding ‘Zwembaden en natte cellen’ krijgen deelnemers een uitgebreid overzicht van alle factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van zwembadbekleding: controle en voorbereiding van de ondergrond, het aanbrengen van waterdichting en dichtingsbanden, en de correcte plaatsing van de juiste tegels. Via een praktijkgedeelte, bespreking van pathologie en vragenronde krijgen de deelnemers de kans om hun praktische kennis verder uit te diepen. 

Voor meer informatie: 

Cluster Complementaire Bedrijven – Cel Opleidingen

Mevr. Kim Stroobants
kim.stroobants@confederatiebouw.be
www.fedecom.be

Confederatie Bouw gematigd tevreden over begrotingsakkoord

Confederatie-Bouw-wall-620×465-1.jpg
Lees het gehele artikel

De Confederatie Bouw is, na een eerste analyse van het begrotingsakkoord van de federale regering, redelijk tevreden over de verhoogde defiscalisering van de opleidingspremies voor knelpuntberoepen, zoals een pak beroepen in de bouw, en over de uitdoving van de crisisbelasting die de regering-Dehaene in 1994 invoerde. Goed is ook dat er de komende 3 jaar 250 miljoen bijkomend wordt vrijgemaakt voor investeringen in infrastructuur en spoorwegen.

Eveneens positief: de afschaffing van het attest voor de 6% btw op renovatie. In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt de attesteringsplicht voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerkzaamheden vervangen door een standaardverklaring op de factuur, zoals de Confederatie al langer vroeg. Nog goed nieuws is dat het bouwsparen voor een tweede woning toch niet wordt afgeschaft. Wie leent voor een tweede verblijf, krijgt dus nog steeds een belastingvoordeel.

Tot eind 2022 geldt een btw-verlaging van 21% naar 6% op sloop en heropbouw. Om van dat voordelig tarief te kunnen genieten, is de heropbouw ook mogelijk voor slachtoffers van overstromingen die op een ander perceel moeten bouwen. Ook staat de vernietiging door overstroming gelijk met slopen, waardoor zulke slachtoffers ook van de voordelige btw kunnen genieten.

Onze organisatie pleitte ook voor de verlenging van de btw-verlaging op sloop en wederopbouw na 2022, maar van een langere termijn is momenteel nog geen sprake. De Confederatie zal hiervoor blijven lobbyen, zodat zeker ook daarna een verlaagde btw geldt op de afbraak en de reconstructie van woningen.