Tagarchief: Aqua Cover

Digitale oplossingen essentieel in strategisch plan

Prestige-Light-plage-(3)
Lees het gehele artikel

In 2020 ging de Belgische fabrikant van zwembadafdekkingen Aqua Cover van start met een ambitieus project. Het familiebedrijf nam zowel de markt als de eigen activiteiten onder de loep, en begon op basis van de bevindingen aan de uitbouw van een professioneel dealernetwerk in België en Nederland. Een strategisch 3-6-9-plan moet alles in goede banen leiden, en digitale oplossingen zullen daarin een steeds belangrijkere rol spelen. 

Op termijn wordt ook de bediening van de afdekking via een app gedigitaliseerd.

“Om onze positie op de Belgische en Nederlandse markt te consolideren hebben we voor de komende jaren diverse doelen en initiatieven gedefinieerd”, aldus business developer Frank De Pauw, “maar de rode draad doorheen het geheel is onmiskenbaar ‘loyaliteit’. Kortweg: we willen een fideel publiek opbouwen – op de eerste plaats onder zwembadbouwers en installateurs, maar onrechtstreeks, via hen, ook bij particulieren.”

Aqua Cover Exterior Cube.

Professionele begeleiding

Loyaliteit, zo weet ook De Pauw, is iets dat je moet verdienen. “Professionelen die eerder al met Aqua Cover werkten, weten dat ze op onze producten kunnen rekenen, maar minstens even belangrijk zijn een goed contact, een vlotte communicatie en een professionele begeleiding. Bij een eerste installatie zorgen we bijvoorbeeld graag voor technische ondersteuning op de werf, en we investeren uitgebreid in onze dienst na verkoop. Belt een eindklant de zwembadbouwer op de warmste dag van het jaar op omdat zijn zwembadafdekking niet goed opent, dan is het essentieel dat zowel gebruiker als installateur weten dat ze snel geholpen zullen worden.”

Elegance Light.

Het kloppend hart van de onderneming

Om de communicatie met dealers en installateurs verder te stroomlijnen en ondersteunen, worden intussen ook plannen gemaakt voor een uitgebreide digitalisering. “In de hedendaagse context is een website niet alleen de poort tot het bedrijf, maar tevens het kloppend hart van de onderneming. Op vandaag vinden zowel zwembadbouwers als eindklanten online weliswaar al heel wat informatie over onze producten en realisaties, maar onze uitdaging bestaat er nu in om de website tot een waar interactief communicatiemiddel te maken. Zo voorzien we een uitgebreide portaalsite voor onze dealers, met actuele informatie over niet alleen de technische eigenschappen van producten, maar tevens de prijzen en voorraden van onder meer wisselstukken.”

Bij een eerste installatie zorgt Aqua Cover voor technische ondersteuning.

Digitale workflow

Op termijn zal volgens De Pauw zowel de bediening van de afdekking als de hele workflow gedigitaliseerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een eenvoudige smartphone app voor de gebruiker, aan digitale bestelbonnen voor de installateur en een rechtstreekse, geïntegreerde koppeling met de facturatie. “Dat betekent dat de zwembadbouwer niet langer hoeft te wachten tot onze technische dienst voor de opmetingen ter plaatse kan komen, maar dat hij alle afmetingen rechtstreeks vanop de werf kan indienen. Er kan bijgevolg sneller en nauwkeuriger gewerkt worden, er worden minder fouten gemaakt en achteraf is er geen discussie. Ook dat zijn centrale eigenschappen van een goede service, en essentiële voorwaarden voor een onderlinge vertrouwensrelatie.” 

Samen in het teken van customer intimacy

DSC_0132 kopiëren
Lees het gehele artikel

Investeren gebeurt anno 2021 niet achteloos of lichtzinnig, maar volgens een weldoordachte strategie. Drie factoren zijn daarin doorslaggevend, al zal volgens Aqua Cover vooral de commerciële relatie tussen klant en leverancier- de zogeheten ‘customer intimacy’ –  het verschil maken.

Frank De Pauw, business developer bij Aqua Cover, voerde de voorbije maanden een grondige marktstudie uit. De conclusies van dat onderzoek, zullen de strategie van de Belgische producent van zwembadafdekkingen, een familiebedrijf onder leiding van Frédéric Poty, voor de komende jaren bepalen. In het bijzonder de relatie met de eindklant, maar zeker ook het eigen cliënteel, zoals zwembadbouwers en -fabrikanten, krijgt daardoor een nieuwe impuls. 

De particulier is op zoek naar een goed en betrouwbaar contact.

Drie doorslaggevende factoren

“Een particulier die vandaag op zoek gaat naar een partij om mee samen te werken, neemt een beslissing op basis van drie factoren”, besluit De Pauw uit zijn onderzoek. “Ten eerste zijn er de producten en diensten, ten tweede het logistieke apparaat dat de snelheid van bestelling tot oplevering bepaalt en ten derde het commerciële apparaat. Op die drie aspecten wil Aqua Cover bij wijze van spreken het olympisch minimum halen.” Hoewel ondernemers vaak gericht zijn op product en logistiek, en ook Aqua Cover daar van oudsher een sterke basis in opgebouwd heeft, zal volgens De Pauw vooral dat laatste aspect in de toekomst aan belang winnen. “Een klant laat zich niet zomaar meer in de doeken doen. Heeft hij geen goed gevoel bij jou als persoon, dan gaat hij niet met jou in zee. Of kan hij bij problemen niet rekenen op jouw naservice, dan komt hij eenvoudigweg niet terug.”

“Hoe beter we de eindklant begrijpen, hoe beter we de juiste oplossing kunnen aanbieden.”

Ten dienste van zwembadbouwer en eindklant

Hoewel Aqua Cover als producent en toeleverancier van zwembadafdekkingen in eerste instantie de belangen van de professionele zwembadbouwer dient, voorziet De Pauw in de toekomst toch een koerswijziging richting de belangen van de eindklant. Al heeft uitein­delijk ook de zwembadbouwer daarbij te winnen.

“Werken met onze producten moet de zwembadbouwer uiteraard een commercieel voordeel opleveren”, verklaart De Pauw. “Dat verzekeren we onder meer door een vlotte installatie en betrouwbare producten, en dat zal in de toekomst niet wijzigen. Maar daarnaast willen we ons ook meer gericht schikken naar de wensen en de noden van de eindklant. Wat drijft iemand die al zijn spaarcenten bijeenraapt om een zwembad te plaatsen?
Wat heeft hij nodig en wat zijn zijn vragen en bezorgdheden?” 

“Hoe beter wij de eindklant begrijpen, hoe beter we hem uiteindelijk kunnen ontzorgen en  gepaste oplossingen kunnen aanreiken. En dat weerspiegelt zich uiteindelijk op onze klant, de zwembadbouwer. Hij zal dankzij die strategie namelijk niet alleen op elke vraag kunnen inspelen, maar bouwt ook zijn eigen ‘customer intimacy’ en bijgevolg zijn eigen positie in de huidige markt verder uit.”

De naam Aqua Cover moet ook bij particulieren een kwaliteitslabel worden.

3-6-9

De nieuwe strategie van Aqua Cover wordt ondersteund door een 3-6-9-plan. “De komende jaren zullen we gericht verschillende stappen ondernemen om onze positie op de Belgische markt, onze thuisbasis, te consolideren. Daartoe zullen we onder meer inzetten op innovatie in de breedste zin van het woord en zullen we ervoor zorgen dat de naam Aqua Cover ook bij particulieren een kwaliteitslabel worden. In eerste instantie, echter, willen we ons eigen klantenbestand optimaliseren. De enige manier waarop we onze ambities kunnen waarmaken, is door ons te omringen met professionele partners die onze visie en filosofie delen. We versterken elkaar en zullen onze relevantie de komende decennia keer op keer bevestigen en herbevestigen.”