Platform over zwembadinfrastructuur en -techniek, wellness en outdoorbeleving in Nederland én België
WiZZ: Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen. Een eigentijdse en relevante organisatie

WiZZ: Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen. Een eigentijdse en relevante organisatie

Door activiteiten te organiseren en vruchtbare samenwerkingen aan te gaan, worden de leden vertegenwoordigd en belangen gewaarborgd. In tijden van corona is bovendien gebleken hoe belangrijk de samenwerkingen zijn om een sterke lobby naar de overheid te hebben, zichtbaar te zijn in de maatschappij en gezamenlijk het Protocol Verantwoord Zwemmen op te stellen.

Het nut van een werkgeversvereniging

Leden van WiZZ hebben invloed op de cao en pensioenregeling, maar samen zijn we ook sterk richting de politiek en denken we mee over relevante kennisopleidingen. Bovendien beslissen de leden mee over de taken en activiteiten van WiZZ. Naast de cao Zwembaden en de sociale agenda, focust WiZZ zich ook op de arbeidsmarkt en wordt de arbeidswet- en regelgeving nauwlettend in de gaten gehouden. Een collectieve inkoop van zaken als energie, verzekeringen, maar ook bijvoorbeeld met Buma/Stemra en Sena, zorgt voor besparing bij alle leden.

Samenwerkingen in de branche

Als werkgeversverenging wordt er nauw samengewerkt met het Sociaal Fonds Zwembaden en Zwemscholen (SFZZ). WiZZ maakt ook deel uit van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS): een samenwerkingsverband van sportbrancheorganisaties in Nederland, met als missie ​meer Nederlanders in staat te stellen duurzaam te sporten. 

WiZZ is gesprekspartner van alle instanties en organisaties die betrokken zijn bij zwembaden en zwemscholen, zoals Nationaal Platform Zwembaden, NRZ, KNZB, RECRON, Vereniging Sport en Gemeenten, Pensioenfonds Recreatie, Arbeidsmarktfonds KIKK en andere kenniscentra en vakopleidingen. De campagne WaterVrij tijdens de coronacrisis is tot stand gekomen uit een partnerschap van WiZZ met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), de KNZB en de Reddingsbrigade.

Kennispartners

Naast deze samenwerkingen in de branche verbindt WiZZ zich ook aan kennispartners. Dit zijn bedrijven die geen zwembad of zwemschool zijn, maar wel relevante kennis kunnen uitwisselen. Zij krijgen op deze manier de mogelijkheid zich bij WiZZ aan te sluiten. Leden van WiZZ worden door de kennispartners op de hoogte gehouden van hun professionele expertise, innovatie en kennis. Denk bijvoorbeeld aan training en scholing, werving en selectie, technische installaties, waterattracties of exploitatie. WiZZ is altijd op zoek naar nieuwe kennispartners die hun kennis en expertise willen delen met de leden. Ook een kennispartner worden? Kijk dan eens op www.wzz.nl/lid-worden/kennispartner. 

De cao Zwembaden

WiZZ heeft samen met de vakbonden FNV Publiek Belang, FNV Recreatie en CNV Vakmensen de huidige cao gesloten voor werkgevers en werknemers in de zwembaden en zwemscholen. Deze cao liep van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en is dit jaar verlengd tot en met 31 december 2021. In de cao zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de zwemveiligheid, een loonstijging en een betere werk-privébalans. 

Coronacampagnes

Sinds de start van de coronacrisis zijn samenwerkende partijen in de zwembranche samengekomen om het Protocol Verantwoord Zwemmen op te stellen voor de zwembranche en na iedere persconferentie de gevolgen voor de zwembranche in kaart te brengen. Tijdens de eerste lockdown vond de succesvolle campagne WaterVrij plaats, met onder andere een commercial tijdens de STER-reclameblokken. Tijdens de huidige lockdown is de campagne Zwemmen, ja graag! gelanceerd om het belang van zwemvaardigheid en zwemveiligheid aandacht te geven. Bij de politieke lobby in Den Haag, maar ook voor maatschappelijk draagvlak. Verschillende mensen gaven in korte filmpjes aan waarom zij zwemmen en zwemles onmisbaar vinden. Deze filmpjes zijn terug te zien op www.water-vrij.nl/ja-graag

Meer weten?

Op de website van WiZZ staat alle informatie uitgelegd: www.wzz.nl. Interesse om lid of kennispartner te worden? Je kunt WiZZ bereiken via info@wzz.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details